اخبار و رویداد ها

خانه اخبار و رویداد ها
بزودی شعبه جدید ال سی وایکیکی

بزودی شعبه جدید ال سی وایکیکی

3 مرداد 1395

شعبه جدید ال سی وایکیکی به زودی در استان کرمان افتتاح خواهد شد .

 

افتتاح دومین نمایندگی رسمی ال سی وایکیکی در تبریز

افتتاح دومین نمایندگی رسمی ال سی وایکیکی در تبریز

14 تــیر 1395

دومین نمایندگی رسمی ال سی وایکیکی در تبریز افتتاح شد.

بزودی شعبه جدید ال سی وایکیکی

بزودی شعبه جدید ال سی وایکیکی

19 خرداد 1395

شعبه جدید ال سی وایکیکی به زودی در مجتمع ستاره باران تبریز افتتاح خواهد شد .

 

اولین نمایندگی رسمی برند ال سی وایکیکی در اصفهان

اولین نمایندگی رسمی برند ال سی وایکیکی در اصفهان

15 فروردین 1395

اولین فروشگاه رسمی برند ال سی وایکیکی در شهر اصفهان افتتاح شد

هشتمین نمایندگی رسمی برند کوتون در ایران

هشتمین نمایندگی رسمی برند کوتون در ایران

17 اسفند 1394

اولین فروشگاه رسمی برند کوتون در شهر اصفهان افتتاح شد

چهارمین نمایندگی رسمی دری مد در ایران

چهارمین نمایندگی رسمی دری مد در ایران

17 اسفند 1394

دومین فروشگاه رسمی برند دری مد در شهر مشهد افتتاح شد

هفتمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

هفتمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

25 بهمن 1394

سومین فروشگاه رسمی برند کوتون در شهر تهران افتتاح شد

به زودی هفتمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

به زودی هفتمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

19 آبان 1394

 سومین فروشگاه رسمی برند کوتون در شهر تهران

ششمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

ششمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

17 آبان 1394

دومین فروشگاه رسمی برند کوتون در شهر تهران افتتاح شد

پنجمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

پنجمین نمایندگی رسمی کوتون در ایران

17 آبان 1394

دومین فروشگاه رسمی برند کوتون در شهر مشهد افتتاح شد