شعبه جدید دری مد در تهران

خانه اخبار و رویداد ها شعبه جدید دری مد در تهران

شعبه جدید دری مد در تهران

پنجمین شعبه رسمی برند چرم دری مد ترکیه در ایران، در مجتمع تجاری پالادیوم تهران توسط شرکت اروم ناب ایده آل در تاریخ 96/3/7 افتتاح گردید.