افتتاح شعبه جدید پنتی

خانه اخبار و رویداد ها افتتاح شعبه جدید پنتی

افتتاح شعبه جدید پنتی

شرکت اروم ناب ایده ال چهارمین نمایندگی رسمی پنتی ایران را در تاریخ 95/12/22 در مجتمع مهر و ماه شهر قم افتتاح کرد.