شعبه جدید پنتی تبریز

خانه اخبار و رویداد ها شعبه جدید پنتی تبریز

شعبه جدید پنتی تبریز

سومین شعبه رسمی پنتی در ایران، مجتمع لاله پارک تبریز در تاریخ 28/11/95 توسط شرکت اروم ناب ایده آل افتتاح گردید
جهت دریافت آدرس ها به منوی فروشگاه ها مراجعه نمایید.