گروه اروم ناب ایده آل

شرکت اروم ناب ایده آل یکی از گروه های تجاری فعال در عرصه ی پوشاک وارداتی به ایران می باشد که تا کنون برندهای ال سی وایکیکی، کوتون ، دری مد  و پنتی را وارد بازار ایران کرده است. 

 

آخرین اخبار
آرشیو اخبار